Svein Erik Rønnestad
profile picture of scan survey staff member

Svein Erik Rønnestad

Oppmålingsingeniør

Telefon: +47 415 64 094

SE@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 1995. Utdanning innen kart/oppmåling ved Rud videregående skole. Svein Eriks arbeidsområder er digitale terrengmodeller, etablering av fastmerkenett og innendørs bygningsmålinger. Svein Erik har i tillegg gjennom flere år jobbet med byggeherrekontroll og som-bygget data ved Statoils anlegg på Kårstø og Tjeldbergodden.