Svein Erik Rønnestad
Profile picture of Scan Survey staff member, SVEIN ERIK RØNNESTAD

Svein Erik Rønnestad

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 415 64 094

SE@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsingeniør

 

Ansatt i Scan Survey fra 1995. Utdanning innen kart/oppmåling ved Rud videregående skole. Svein Eriks arbeidsområder er digitale terrengmodeller, etablering av fastmerkenett og innendørs bygningsmålinger. Svein Erik har i tillegg gjennom flere år jobbet med byggeherrekontroll og som-bygget data ved Statoils anlegg på Kårstø og Tjeldbergodden.