Stine Røsjorde Lund
Profile picture of Scan Survey staff member, STINE RØSJORDE LUND

Stine Røsjorde Lund

Sivilingeniør

Mobil: +47 997 70 535

SRL@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

 

Stine ble ansatt i Scan Survey i 2013. Hun har mastergrad fra NTNU i Ingeniørvitenskap og IKT, studieretning Geomatikk. Stine jobber med innendørs målinger, og sømløse terrengmodeller fra landmåling og skannedata fra bil og fly. Hun deltar i systemvedlikehold og utvikling.