Sjur Klemetsen
Sjur Klemetsen

Sjur Klemetsen

Oppmålingsassistent

sk@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Sjur Klemetsen har vært ansatt i Scan Survey siden 2019. Sjur har god rutine i betjening av totalstasjoner, nivellering, samt koding med SOSI temakoder.