Ronni Oschatz
Scan Survey Employee Ronni Oschatz

Ronni Oschatz

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 461 19 613

RO@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

 

Ronni Oschatz har vært ansatt i Scan Survey siden 2013. Ronni har bakgrunn som alpejeger i det Tyske forsvaret. Ronni har lang erfaring med betjening av totalstasjoner, niveller og RTK-GNSS. Ronni utfører også selvstendige oppdrag, og har mye erfaring med setningsnivellement og totalstasjonsmålinger med koding av SOSI-koder i landmålerlag.