Peter Magnus Hagen
profile picture of scan survey staff member

Peter Magnus Hagen

Oppmålingsingeniør / HMSK

Mobil: +47 414 64 248

PH@scansurvey.no

Peter har vært ansatt siden 2009. Han har en bachelorgrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo og et årsstudie i GIS fra Høgskolen i Gjøvik. I sitt arbeide produserer han digitale terrengmodeller, utfører fastmerkemåling, benytter bakkeskanner og produserer kumkort. Peter er verneombud og HMS-ansvarlig i Scan Survey AS.