Ole Martin Gladhaug
profile picture of scan survey staff member

Ole Martin Gladhaug

Sivilingeniør

Mobil: +47 997 90 421

OMG@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 2009. Han har utdanning i informasjonsteknologi fra Høgskolen i Gjøvik og mastergrad i Geomatikk fra UMB på Ås.
Til daglig jobber Ole Martin med terrengmodeller basert på fotogrammetri fra RPAS (drone) som hovedsaklig blir brukt til mengdeberegning og prosjektering. I tillegg er han speialisert på laserskanning og 3D-triangulering av tunneler.