Ole-Håkon Drabløs
profile picture of scan survey staff member, OLE-HÅKON DRABLØS

Ole-Håkon Drabløs

Sivilingeniør

Mobil: +47 952 06 982

OHD@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

 

Ole-Håkon har vært ansatt som sivilingeniør i Scan Survey siden mai 2018. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Ole-Håkon utfører i hovedsak terrengmodeller, laserskanning og mobile mapping med Leica Pegasus:Two Mobile Sensor Platform.