Olav Vadder
Profile picture of Scan Survey staff member, OLAV VADDER

Olav Vadder

Sivilingeniør/Styreleder

Mobil: +47 958 02 016

OV@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør / Styreleder

Ansatt i Scan Survey fra 2009, og styreleder siden 2015. Han har mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås.

Olav har lang erfaring med oppfølging av store samferdselsprosjekter med fokus på samhandling mellom byggherre, utførende entreprenør og prosjekterende konsulent. Olav har vært innom et bredt spekter av oppgaver knyttet til byggeledelse, men har jobbet mest mot oppfølging av prosjekterte modeller og entreprenørens digitale leveranser og kvalitet på utført arbeid. Gjennom sin yrkesaktive karriere har han arbeidet med både utførelsesentrepriser og totalentrepriser. Ved å ha jobbet med BIM- og modellbasert arbeidsmetodikk i mange år, har Olav kompetanse til å benytte de fleste verktøy og programmer som benyttes i bygg- og anleggsbransjen.