Maren-Helene Langeland Degnes
Maren-Helene Langeland Degnes

Maren-Helene Langeland Degnes

Oppmålingsassistent

mld@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Maren-Helene Langeland Degnes har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2024. Hun jobber med

setningsoppfølging, og har gode rutiner i bruk av niveller.