Linnéa Olofsson
profile picture of scan survey staff member

Linnéa Olofsson

Sivilingeniør

Mobil: +47 466 38 821

LO@scansurvey.no

Linnéa har en master i skogbruk med spesialisering innenfor GIS og laserskanning ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå og har vært ansatt i Scan Survey siden juni 2018. Hun har tidigare erfaring med prosessering av data fra skanning av bland annet skog, kraftledninger och jernbane. Linnéa jobber nå til daglig med prosessering av laserdata, hovedsaklig fra mobile mapping.