Kristoffer Hansen
profile picture of scan survey staff member, KRISTOFFER HANSEN

Kristoffer Hansen

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 916 80 098

KH@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

 

Ansatt i Scan Survey siden 2012. Han har en bachlorgrad i geomatikk fra NTNU avdeling Gjøvik hvor han skrev om Mobile Mapping. Til daglig har Kristoffer ansvar for setningskontroller og produserer digitale terrengmodeller.