Katarzyna Bachmatiuk
Scan Survey Employee katarzyna-bachmatiuk

Katarzyna Bachmatiuk

Sivilingeniør

Mobil: +47 454 85 234

KAB@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

 

Katarzyna Bachmatiuk har vært ansatt i Scan Survey siden juli i 2020. Katarzyna har en mastergrad i havgeografi fra 2007 samt en bachelorgrad i geodesi og kartografi med fordypning i bilbåren laserskanning fra 2011. Katarzyna har tidligere blant annet jobbet i Terratec med bilbåren laserskanning, flybåren LiDAR og flyfotografering. Katarzyna jobber til daglig med prosessering av laserdata, hovedsakelig fra mobile mapping.