Jan Tore Kyrdalen

Jan Tore Kyrdalen

Assisterende teknisk sjef / Sivilingeniør

Mobil: + 47 971 40 645

JTK@scansurvey.no

Jan Tore er utdannet sivilingeniør i geomatikk fra UMB på Ås og har en allsidig bakgrunn innen geomatikkfaget. Han startet å jobbe i Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT), der han jobbet med tilrettelegging av geografisk informasjon til forsvarets systemer. Videre har han jobbet for AS Geograf der han var involvert i planlegging og gjennomføring av riggflyttoperasjoner som utleid konsulent hos Equinor samt QA/QC av seismisk navigasjonsdata og geodesisupport. Fra 2016 til 2019 jobbet han for Statens vegvesen der han var fylkeskoordinator for NVDB i Oslo og Akershus og produksjon og kontroll av digitale terrengmodeller. Jan Tore jobber i dag som assisterende teknisk sjef, med kvalitetssikring og FOU-arbeid.