Isak Foss Ingebrigtsen
ISAK FOSS INGEBRIGTSEN

Isak Foss Ingebrigtsen

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 909 97 956

ifi@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Isak Foss Ingebrigtsen har vært ansatt i Scan Survey siden 2020.  Isak har god rutine i betjening av totalstasjoner, nivellering, samt koding med SOSI temakoder.