Isak Foss Ingebrigtsen
ISAK FOSS INGEBRIGTSEN

Isak Foss Ingebrigtsen

Sivilingeniør

Mobil: +47 909 97 956

ifi@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

Isak Foss Ingebrigtsen har vært ansatt som sivilingeniør i Scan Survey siden 2023, og arbeidet som oppmålingsassistent
ved siden av studiene siden 2020. Isak har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås, og har spisskompetanse
innen fysisk- og satelitt geodesi. Masteroppgaven som ble skrevet våren 2023 omhandlet forbedring av navigasjonløsninger
for mobile mapping kjøretøy. Han jobber til daglig med landmåling og geodesi.