Halvor Vadder
profile picture of scan survey staff member

Halvor Vadder

Sivilingeniør / Markedsansvarlig Mobile Mapping

Telefon: +47 22 08 68 17
Mobil: +47 924 84 493

HV@scansurvey.no

Halvor har mastergrad i geomatikk fra UMB på Ås og har jobbet i Scan Survey AS siden 2012. Til daglig er han prosjekteier og ansvarlig for prosjekteringsgrunnlaget til flere større samferdselsprosjekter. Sammen med teknisk sjef er han også ansvarlig for opplæring av nyansatte og har en støttefunksjon innenfor kvalitetssikring og faglige spørsmål. Halvor har spisskompetanse innenfor sømløse terrengmodeller fra fly/helikopter, bil, bakkeskanner og landmåling samt analyse og beregning av geodetiske nett.