Håkon Berg Lofthus
profile picture of scan survey staff member, HÅKON BERG LOFTHUS

Håkon Berg Lofthus

Sivilingeniør

Mobil: +47 909 23 644

HBL@scansurvey.no

Scan Survey Sivilingeniør

 

Håkon Berg Lofthus er ansatt i Scan Survey fra mai 2018. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Håkon utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og anleggsstikking, hvor han har arbeidserfaring fra ansettelse i annet oppmålingsfirma, i tiden etter bestått bachelorgrad i Geomatikk fra NMBU.