Bjarne Langmoen Olsen
profile picture of scan survey staff member

Bjarne Langmoen Olsen

Sivilingeniør

Mobil: +47 458 54 338

BLO@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 2012. Mastergrad i Geomatikk fra UMB på Ås. Bjarne utfører geometrisk kontroll , mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og etablering av digitale terrengmodeller.