Bjarne Langmoen Olsen

Bjarne Langmoen Olsen

Sivilingeniør

Mobil: +47 458 54 338

BLO@scansurvey.no

Scan Survey sivilingeniør

Bjarne Langmoen Olsen har vært en del av Scan Survey-teamet siden august 2023. Han besitter en mastergrad innen geomatikk fra UMB på Ås og har vært aktiv i bransjen siden 2012. Bjarne er spesialisert innen geometrisk kontroll, mengdekontroll og målebrevskontroll. Han har også ekspertise innen fastmerkemålinger og beregninger knyttet til fastmerkenett. Bjarne kan skilte med betydelig erfaring fra omfattende samferdselsprosjekter, og han har flere års bakgrunn som mengdeberegner i en entreprenørvirksomhet på Østlandet.