Bernt Magnussen
profile picture of scan survey staff member

Bernt Magnussen

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 922 11 661

BM@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 1992. Har utdanning fra Gøteborgs Tekniska Institut, bygg- og anleggslinjen samt kart/digitalisering fra NORGIT-senteret.

Bernt har lang erfaring med bruk av GIS som verktøy ved oppmåling av digitale terrengmodeller og har i tillegg erfaring med ekkolodding. Bernt har kontor i Fredrikstad og har dermed kort reisevei til oppdrag i Østfold.