Are Jo Næss
profile picture of scan survey staff member

Are Jo Næss

Sivilingeniør

Mobil: +47 979 54 097

AN@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 2012. Mastergrad i Geomatikk fra UMB på Ås. Are utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og etablering av digitale terrengmodeller med RPAS(drone) og fotogrammetri. Are har god erfaring fra store samferdselsprosjekter.