Anthony Kobrowisky
Scan survey Drone pilot Anthony Kobrowisky

Anthony Kobrowisky

Dronepilot og Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 901 11 603

AK@scansurvey.no

Scan Survey Dronepilot og Oppmålingsingeniør

Anthony Kobrowisky har vært ansatt i Scan Survey siden november 2020. Anthony er sertifisert dronepilot med internasjonal erfaring siden 2009 innen foto, film og markedsføring i turistbransjen. Anthony jobber til daglig med droneflyvning, RTK-GNSS måling, setningsnivellement og totalstasjonsmålinger med koding av SOSI-temakoder.