Andreas Saxi Jensen

Andreas Saxi Jensen

Sivilingeniør / Driftskoordinator

Mobil: +47 400 16 187

ASJ@scansurvey.no

Ansatt i Scan Survey fra 2014. Mastergrad i Geomatikk fra NMBU (tidligere UMB) på Ås. Til daglig er han ansvarlig for koordinering av landmålingsrelatert drift samt prosjekteier og ansvarlig for planlegging i forbindelse med større samferdselsprosjekter. Han utfører i tillegg etablering av digitale terrengmodeller, etablering og analyse av geodetiske grunnlagsnett samt fastmerkemålinger.