Andreas Muri
Andreas Muri

Andreas Muri

Oppmålingsassistent

Mobil: +47 481 94 142

am@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Andreas Muri har vært ansatt i Scan Survey siden 2021. Andreas har god rutine i betjening av totalstasjoner, nivellering, samt koding med SOSI temakoder.