Andreas Muri
Andreas Muri

Andreas Muri

Oppmålingsingeniør

Mobil: +47 481 94 142

am@scansurvey.no

Scan Survey Oppmålingsassistent

Andreas Muri har vært ansatt i Scan Survey AS siden 2018. Han har gode rutiner i betjening av totalstasjon og GPS. Andreas utfører selvstendige oppdrag innen anleggsstikking og terrengmodell.