Hva skjer?
sep 04

Scan Survey omtalt i Teknisk Ukeblad

SPESIALISTER I OPPMÅLING OG GEODATA

Gjengivelse av artikkel fra Teknisk Ukeblad januar 2018:

Kartgrunnlaget er alfa og omega for at prosjekter skal følge tidsplanen og holde seg innenfor budsjetterte rammer. Scan Survey har spisskompetanse i å gi deg kartleggingsgrunnlaget som sikrer nettopp det, sier Ole Martin Gladhaug i Scan Survey.
profile picture of scan survey staff member

Landmåling er på mange måter det samme som det alltid har vært. Det er teknologien og metodene for å innhente kartdata som har utviklet seg enormt de siste årene. Nye innsamlingsmetoder minimerer behovet for manuelt arbeid i felt langs vei og bane. Det gjør arbeidshverdagen for landmålerne mindre farlig og sparer kundene for store beløp. Den nye teknologien gir mye sikrere kartleggings data enn før. Det gir også store økonomiske fordeler, for må jernbane og veier stenges i byggeprosessen løper kronene fort, sier Gladhaug. Han minner om at kartdata er ferskvare. Med tanke på fremtidens autonome kjøretøy er korrekt og oppdatert kartdata viktigere enn noensinne.

Med utstyret på ryggen

Teknologien utvikler seg mot raskere, lettere og billigere laserskannere. Kombinert med flere metoder for navigasjon blir innsamling av store datamengder mer effektivt. Scan Survey har de siste årene satset på Mobile Mapping med kartleggingssystemet Pegasus fra Leica. Gladhaug forteller at systemet er bærbart, samlet i en ryggsekk som veier 13 kg. Det gjør det enkelt å bevege seg rundt i terrenget og raskt og billig ta med over store avstander.
Utstyret kan også monteres på alle typer kjøretøy. Den ryggsekkbaserte løsningen kan benyttes innendørs uten GPS-dekning. Systemet et spesielt godt egnet til kartlegging, dokumentasjon og registrering for bane, veg, anlegg og BIM-prosjekter. Utstyret samler store mengder data med høy presisjon på kort tid fra bildesensorer og laseskannere.

Resultatene bearbeides og kvalitetssikres før dataene innarbeides i en 3D-modell. Det kan benyttes sammen med avansert GIS-verktøy, sier Gladhaug. Fokus på kompetanseutvikling. Flesteparten av ingeniørene i Scan Survey er medeiere i selskapet.

Arbeidsdagen hos oss er preget av en unik interesse for faget. Vi er løsningsorienterte og opptatte av å utvikle arbeidsplassen og feltet videre. Teknologisk har selskapet utviklet seg raskt de siste årene med stor satsing på innovasjon, både på software og hardware. Selskapet er en svært attraktiv arbeidsplass for nyutdannede ingeniører, avslutter Gladhaug.

Sørg for å ha gode og riktige data FØR prosjekteringsfasen settes i gang, da unngår du dyre endringer underveis i byggeprosjektet, råder Ole Martin Gladhaug i Scan Survey.