Hva skjer?
sep 04

Scan Survey AS Kartlegger tuneller i Nord-Norge

På oppdrag for WSP Norge har Scan Survey AS kartlagt 7 tunneler for Statens vegvesen region nord våren 2017. Oppdraget gjelder 7 tunneler, med en toltallengde på 20 km. Disse har vært dårlig dokumentert fra tidligere, derfor har vi etablert grunnlagsnett med fastmerker gjennom tunnelene, og bruker laserskanning for å dokumentere tunneloverflaten og infrastrukturen i tunnelene.

Scan Survey har spisskompetanse på kartlegging og generering av TIN. Datafangst i tunneler kan enten utføres med terrestrisk skanner, som flyttes fra stativ til stativ, eller med Leica Pegasus:Two, som er et helt nytt mobile mapping system. Resultat er blant annet en TIN-modell som kan leses direkte inn i prosjekteringsverktøyer som for eksempel Novapoint.

Kartlegging med Leica Pegasus:Two kan gjøres med normal trafikk på veien, slik at en reduserer behovet for veisikring. I tillegg til skanningen benyttes 7 kameraer for å generere et 360 graders bilde, og et termisk kamera brukes til å lokalisere eventuell varmegang i elektrokomponenter og lekkasje i tunnel. En analyse av asfaltkvalitet kan også utføres med Pegasus:Two systemet.

Tosentunnelen er ca 6 km med hovedsakelig råsprengt fjell. Her monteres fastmerker for georeferering av data mens trafikken avvikles med ledebil.

Ferdig triangulert tunnel med digitalisert teknisk infrastruktur i Fykantunnlene i Glomfjord. Disse tekniske installasjonene kan leveres på mange formater, f.eks sammen med metadata på SOSI-format, for prosjektering eller arkivering i NVDB.

Utsnitt av tunnelen, der tunneloverflaten vises som TIN, mens infrastrukturen er filtrert ut, og her vises som punktsky.

Scan Survey AS har lang erfaring med innmåling, laserskanning og modellering av tunneler. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe ditt prosjekt!