Hva skjer?
sep 04

Programutvikling

Sømløse terrengmodeller fra flere datakilder.

Det er en utfordring å håndtere stadig større datamengder, og Scan Survey driver kontinuerlig med programutvikling for å gjøre arbeidet effektivt. Scan Survey tar utfordringen med å lage terrengmodeller med data fra forskjellige sensorer: Laser-skanning fra – fly – helikopter- bil, fotogrammetri fra drone fly, samt tradisjonell landmåling.  I disse dager pågår det utviklingsarbeid med forbedring av vår TIN-modellerings programvare.
Data settes sammen til en sømløs TIN-modell, og data siles slik at modellene blir håndterbar i kundenes prosjekteringsprogramvare. Vi leverer TIN-modeller til Novapoint 18 og 19DCM, Gemini entreprenør, AutoCAD Civil 3D, samt på det frie formatet LandXML.

Isolert i Danmark.

Vår eksterne programmerer fra GeoCAD, Jens Juhl, og Jørgen har isolert seg på hytten til Jørgen i høst. Bildene under er fra kreativ fase med utveksling av ideer. Jens Juhl sitter dypt konsentrert med å skrive kode og Jørgen skriver kravspesifikasjon, tester og dokumenterer.

Video der Olav viser en TIN Modell produsert av Scan Survey.