Blog

sep 04

Ekstremprosjektering av E39 på terrengmodell fra Scan Survey

For virkelig å teste ut hvordan man ved hjelp av BIM kan samarbeide optimalt og planlegge mest mulig effektivt var praktisk "ekstremprosjektering" av en delstrekning av E39 det første på agendaen under årets Novapoint Brukermøte i Haugesund 20.-22.mai. Den benyttede terrengmodellen var laget av Scan Survey. Terrengmodellen i... read more →
sep 04

Nye medarbeidere

Nye medarbeidere i Scan Survey. Det er mye å gjøre i oppmålingsbransjen om dagen. I den forbindelse er det ansatt to nye sivilingeniører i Scan Survey for å kunne møte pågangen av nye oppdrag. Morten Taraldsten Brunes (29) startet hos oss 1.april og er allerede godt i gang.... read more →
sep 04

Besøk hos Statens vegvesen

Besøk hos Statens vegvesen region Sør. Modellbasert planlegging, prosjektering og bygging er aktuelt for alle typer prosjekter uavhengig av prosjektets størrelse, geografiske plassering eller kompleksitet. Håndbok 138 legger opp til bruk av modell i stedet for tegning. I den forbindelse har Scan Survey vært på besøk hos Statens... read more →
sep 04

Nytt Munchmuseum laserskanning

Nytt Munchmuseum - Skanning av peler under Paulsenkaia.   Det skjer en voldsom om- og utbygging av Bjørvika i disse dager. Signalbygg skyter opp som paddehatter og enda fler står for tur. Et av disse er det nye Munchmuseet Lambda designet av det spanske arkitetktkontoret Herreros Arquitectos. Like... read more →
sep 04

Programutvikling

Sømløse terrengmodeller fra flere datakilder. Det er en utfordring å håndtere stadig større datamengder, og Scan Survey driver kontinuerlig med programutvikling for å gjøre arbeidet effektivt. Scan Survey tar utfordringen med å lage terrengmodeller med data fra forskjellige sensorer: Laser-skanning fra - fly – helikopter- bil, fotogrammetri fra... read more →
sep 04

Ekkolodding – E16 Nybakk – Slomarka

Formålet med ekkoloddingen var å kartlegge elvebunnen der prosjektert E16 krysser elveleiene mellom Nybakk og Slomarka (en del av prosjektet E16 Kløfta–Kongsvinger). Elvene ble ekkoloddet med Simrad EA400 ekkolodd. Vi har 2 svingere på loddet, 200KHz og 710KHz. Det betyr at vi får 2 loddskudd i hver registrering.... read more →
sep 04

Nye medarbeidere i Scan Survey AS

Scan Survey AS opplever stadig flere forespørsler og pågang med nye arbeidsoppdrag. I den forbindelsen er det ansatt to nye sivilingeniører hos oss i sommer. De to er allerede godt i gang med opplæringen internt. Kristoffer Fiane Pedersen (26) har bachelor i ingeniørfag – byggdesign, fra UiA og en mastergrad... read more →
sep 04

Scan Survey AS i Aftenposten

Scan Survey i media. Aftenposten bruker Scan Survey som eksempel i en artikkel om ansatte som ønsker å eie egen arbeidsplass. Les hele artikkelen på Aftenposten.
sep 04

Lodding i Oslofjordtunnelen, 143 meter under havoverflaten

Lodding i Oslofjordtunnelen, 143 meter under havoverflaten, Juni 2013. I forbindelse med prosjektering opp mot et nytt løp sør for det eksisterende har Scan Survey stått for etablering av nytt fastmerkenett. I tillegg har vi skannet bypasstunnelen og det eksisterende tverrslaget på Hurum-siden. Bypasstunnelen, som er det laveste punktet på... read more →
sep 04