Blog

sep 04

Besøk hos Statens vegvesen

Besøk hos Statens vegvesen region Sør. Modellbasert planlegging, prosjektering og bygging er aktuelt for alle typer prosjekter uavhengig av prosjektets størrelse, geografiske plassering eller kompleksitet. Håndbok 138 legger opp til bruk av modell i stedet for tegning. I den forbindelse har Scan Survey vært på besøk hos Statens... read more →
sep 04

Nytt Munchmuseum laserskanning

Nytt Munchmuseum - Skanning av peler under Paulsenkaia.   Det skjer en voldsom om- og utbygging av Bjørvika i disse dager. Signalbygg skyter opp som paddehatter og enda fler står for tur. Et av disse er det nye Munchmuseet Lambda designet av det spanske arkitetktkontoret Herreros Arquitectos. Like... read more →
sep 04

Programutvikling

Sømløse terrengmodeller fra flere datakilder. Det er en utfordring å håndtere stadig større datamengder, og Scan Survey driver kontinuerlig med programutvikling for å gjøre arbeidet effektivt. Scan Survey tar utfordringen med å lage terrengmodeller med data fra forskjellige sensorer: Laser-skanning fra - fly – helikopter- bil, fotogrammetri fra... read more →
sep 04

Ekkolodding – E16 Nybakk – Slomarka

Formålet med ekkoloddingen var å kartlegge elvebunnen der prosjektert E16 krysser elveleiene mellom Nybakk og Slomarka (en del av prosjektet E16 Kløfta–Kongsvinger). Elvene ble ekkoloddet med Simrad EA400 ekkolodd. Vi har 2 svingere på loddet, 200KHz og 710KHz. Det betyr at vi får 2 loddskudd i hver registrering.... read more →
sep 04

Nye medarbeidere i Scan Survey AS

Scan Survey AS opplever stadig flere forespørsler og pågang med nye arbeidsoppdrag. I den forbindelsen er det ansatt to nye sivilingeniører hos oss i sommer. De to er allerede godt i gang med opplæringen internt. Kristoffer Fiane Pedersen (26) har bachelor i ingeniørfag – byggdesign, fra UiA og en mastergrad... read more →
sep 04

Scan Survey AS i Aftenposten

Scan Survey i media. Aftenposten bruker Scan Survey som eksempel i en artikkel om ansatte som ønsker å eie egen arbeidsplass. Les hele artikkelen på Aftenposten.
sep 04

Lodding i Oslofjordtunnelen, 143 meter under havoverflaten

Lodding i Oslofjordtunnelen, 143 meter under havoverflaten, Juni 2013. I forbindelse med prosjektering opp mot et nytt løp sør for det eksisterende har Scan Survey stått for etablering av nytt fastmerkenett. I tillegg har vi skannet bypasstunnelen og det eksisterende tverrslaget på Hurum-siden. Bypasstunnelen, som er det laveste punktet på... read more →
sep 04
sep 04
profile picture of scan survey staff member

Per Gylseth

Per ble 55 år og har vært ansatt i Scan Survey siden 1993. Før den tid var han ansatt i Bloms Oppmåling siden 1975. Per vil bli sterkt savnet, da han var en viktig ressurs på kompliserte oppdrag, og svært godt likt av alle medarbeidere, som alltid fikk god opplæring... read more →
sep 04

De ansatte tar over i Scan Survey AS

Landets beste landmålerfirma eies nå av landets beste landmålere. Kirsten og Jørgen Ravn har solgt sine aksjer i Scan Survey til alle ansatte ingeniører i firmaet. Scan Survey er nå en ansatteid bedrift. Jørgen er, sammen med Poul Jørgensen, gründeren av Scan Survey som ble opprettet i 1989 og har... read more →