Hva skjer?
sep 04
Profile picture of Scan Survey staff member, OLAV RØER ELLEFSEN

Ny teknisk sjef

Olav Ellefsen tar over som teknisk sjef i Scan Survey etter Jørgen Ravn.

Den 27. november tiltrådte Olav som teknisk sjef etter Jørgen Ravn. Vi ønsker å gratulere Olav Ellefsen som ny teknisk sjef i Scan Survey.

Profile picture of Scan Survey staff member, OLAV RØER ELLEFSEN

Olav (29) har jobbet i Scan Survey siden 2010 og er utdannet sivilingeniør fra NTNU med en mastergrad i Geomatikk fra Institutt for bygg- og miljøteknikk. De viktigste arbeidsområdene har vært terrengmodeller og TIN fra punktsky/LiDAR, etablering av fastmerkenett, transformasjoner, FOU og kvalitetssikring. Den siste tiden har Olav jobbet tett sammen med Jørgen med tanke på å overta rollen som teknisk sjef.

Vi er sikre på at Olav Ellefsen vil fylle stillingen som teknisk sjef til firmaets og kunders tilfredstillelse.

Samtidig benytter vi anledningen til å takke Jørgen for å ha innehatt stillingen siden firmaet opprinnelse. En kjempeviktig jobb som er utført på en fortreffelig måte. Alle ansatte har lært mye om god landmålerskikk, programvare, systematisk arbeid, kvalitet, nøyaktighet, effektivitet, tips & triks og mye annet.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Poul Jørgensen, daglig leder, +47 928 54 545, pj@scansurvey.no
Olav Ellefsen, teknisk sjef, +47 416 23 391, oe@scansurvey.no