Hva skjer?
sep 16
fme certification logo

Linnea Olofsson oppnådd FME sertifiseringen

fme certification logo

Hva er FME ( Feature Manipulation Engine)

 

FME har mange bruksområder og kan lese de fleste filformater. Operasjoner kan settes opp til å gå automatisk og det blir dermed lett å utføre oppgaver som må gjøres flere ganger. Som å beregne arealer innenfor gitte parametere eller kvalitetskontroller av genererte datasett.

For kvalitetskontroll av TIN/flatemodeller som er generert fra bakkeklassifisert punktskyer bruker vi en workbench som lager en koroplett som viser avvik i datasettet mot punktskyen.
Da blir det enkelt å se hvor det er mangler i TIN-et/flatemodellen og vi spares for mye manuelt leting. Kvalitetskontrollen blir dermed utført raskere og gir et bedre resultat.

Scan Survey benytter seg av FME til automatisering, kvalitetskontroll og mange andre oppgaver. FME passer spesielt godt til situasjoner eller prosjekter hvor det er mange ulike typer av inndata, både når det gjelder format og koordinatsystem, som skal brukes sammen.

Vår medarbeider Linnea Olofsson har våren 2021 oppnådd FME sertifiseringen «FME Certified Professional» noe som demonstrerer stor forståelse og ekspertise innen FME-plattformen, med fokus på FME Desktop.

profile picture of scan survey staff member,LINNÉA OLOFSSON

«Jeg har brukt FME i mange år, til forskjellige prosjekter, men denne sertifiseringen setter et kvalitetsstempel på min kunnskap om bruk av FME og viser at jeg holder et visst nivå,» sier hun.

Linnea har brukt FME siden 2016 til en stor variasjon av prosjekter, alt fra høydeberegning av skog, automatiserte produksjonsløyper, klassifisering av punktskyer. Siden 2018 har også FME Server tagits i bruk for automatisk kvalitetskontroll av innmålinger og digitalisering.

Ta kontakt

Har du behov for bistand med behandling av dataflyt av geografiske data så er det bare å ta kontakt.

Ta kontakt