Hva skjer?
sep 04
profile picture of scan survey staff member

Jørgen Ravn går av med pensjon

Gründer og tidligere teknisk sjef i Scan Survey, Jørgen Ravn, gikk av med pensjon 31.12.2014. Han har utdannelse innen landmåling og matrikulære forhold fra landinspektørvirksomhet, med kurs ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København fra 1969 og har jobbet med landmåling siden. Jørgen startet opp Scan Survey sammen med Poul Jørgensen i 1989. Han har utviklet og drevet Scan Survey i sin ånd med fokus på leveranse av geomatikktjenester av høy kvalitet. I tillegg har han lagt vekt på trivsel og et godt arbeidsmiljø i bedriften, noe som har båret frukter. Den 26. april 2013 solgte Jørgen og hans kone Kirsten Ravn sine aksjer i Scan Survey til de ansatte i bedriften, som første skritt i nedtrappingen mot pensjon.

profile picture of scan survey staff member

Tidligere arbeid

Jørgen har jobbet på en rekke store prosjekter som ansvarlig for masseoppgjør, fakturering, geometrisk kontroll og As-built dokumentasjon: Civil I-kontrakten på Kårstø for Eeg-Henriksen/NCC, Troll Fase I på Kollsnes for Norske Shell, utbygging av Metanolfabrikken på Tjeldbergodden for Statoil, Kårstø utbyggingsprosjekt for Statoil/Norconsult og Kårstø Expansion NET1, samt arbeid som ansvarlig for måleprosedyre, beregning og kvalitetssikring av nye fastmerker GVUL, for sporlegging på høyhastighets jernbane på Gardermobanen.

Forskning og utvikling

De siste år har Jørgen jobbet med forskning og utvikling i tett samarbeid med Olav Ellefsen. 3D prosjektering stiller store krav til prosjekteringsgrunnlaget. Utviklingsprosjektet gir gode løsninger på å sette måledata sammen fra forskjellige målemetoder. Måledata fra fly/bil/helikopter skanning, ekkolodding, drone og tradisjonell landmåling settes sammen til entydig sømløs TIN-modell. Produksjonsmetoden tar stilling til avvik mellom de forskjellige datafangstmetoder, og kvaliteten på hver TIN-flate dokumenteres. Metoden gir god kvalitetssikring av de ulike måledata og prosjekterende konsulent trenger ikke bruke tid på å sette forskjellige måledata sammen.

Teknisk sjef

Som teknisk sjef i Scan Survey har Jørgen blant annet jobbet med utarbeidelse av tilbud til store prosjekter, kvalitetssikring, manualer og prosedyre, samt kravspesifikasjon til egenutvikling av programvare. Den tverrfaglige kontakten til BA-bransjen har også stått sentralt. Han har hele veien gitt teknisk støtte og fungert som teknisk bindeledd mellom de ansatte i Scan Survey. Den siste tiden har Jørgen jobbet tett sammen med Olav Ellefsen som har overtatt rollen som teknisk sjef.

Jørgen stiller sin geomatikkunnskap til rådighet for Scan Survey også i fremtiden, men heretter som rådgivende konsulent.

Kirsten og Jørgen flytter tilbake til Danmark hvor de har familie og venner. Scan Survey takker for innsatsen og ønsker lykke til med pensjonstilværelsen!