Hva skjer?
sep 04

Ekkolodding – E16 Nybakk – Slomarka

Formålet med ekkoloddingen var å kartlegge elvebunnen der prosjektert E16 krysser elveleiene mellom Nybakk og Slomarka (en del av prosjektet E16 Kløfta–Kongsvinger). Elvene ble ekkoloddet med Simrad EA400 ekkolodd. Vi har 2 svingere på loddet, 200KHz og 710KHz. Det betyr at vi får 2 loddskudd i hver registrering. 200KHz har 7.0 graders åpningsvinkel og 710KHz har 2.7. Vi benyttet her data fra 710KHz som gir minst fotavtrykk, og 200KHz registreringene til kontroll. Svingeren ble posisjonert med Leica RTK-GPS, Cpos.

På grunnlag av punktsky ble det generert trekantmodell og høydekurver. Flatebegrensningen av elvene ble tatt ut fra kartdata.