Hva skjer?
sep 04

Besøk hos Statens vegvesen

Besøk hos Statens vegvesen region Sør.

Modellbasert planlegging, prosjektering og bygging er aktuelt for alle typer prosjekter uavhengig av prosjektets størrelse, geografiske plassering eller kompleksitet. Håndbok 138 legger opp til bruk av modell i stedet for tegning.

I den forbindelse har Scan Survey vært på besøk hos Statens Vegvesen Region Sør sine kontorer i Drammen og Arendal for å gi en innføring i hva modellbasert planlegging er og hvilke utfordringer det medfører. Vi i Scan Survey er også veldig glad for å komme ut til våre kunder å få høre hvordan de tar i bruk produktene vi leverer. På den måten kan vi tilpasse oss kundens ønsker og behov.