Tjenester

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Terrengmodell

Terrengmodell

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Grunnlagsnett

Grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Transformasjoner

Transformasjoner

Transformasjon/konvertering mellom ulike koordinat og høydesystem, for de fleste filformater.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Detaljmålinger

Detaljmålinger

Registrering og innmåling av objekter og geometri for prosjektering av jernbane, vei, gang & sykkelvei, utomhusplan med mer.