Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

PROSJEKTOPPFØLGING OG KONSULENTTJENESTER

Scan Survey AS har sitt utspring fra store industri- og samferdselsprosjekter som konsulent med spisskompetanse på kontraktoppfølging. Gjennom oppdrag med aktører som Statoil, Statens Vegvesen, Sporveien og Bane NOR har vi betydelig erfaring på området.


Vår tilgang på fagkunnskap og utstyr som totalstasjon, GNSS, laserskanner, ekkolodd og drone gir oss god kontroll på alle prosjektets faser. Dette i kombinasjon med våre ansattes geomatikkompetanse, en omfattende CAD- og GIS-programvarepakke samt lang erfaring på området, har vi en unik tilnærming til arbeidsoppgavene.  I tillegg til erfaring med og forståelse for kontrakter og standarder, fokuserer Scan Survey AS i stor grad på kommunikasjon mellom aktører. Vår erfaring er at riktig dataflyt og kontroll er svært viktig for gjennomføring av prosjekter, ikke minst med tanke på pris og kvalitet.

Vi fungerer gjerne som et naturlig bindeledd mellom prosjekterende konsulent, byggherre og entreprenør og er derfor involvert i alle prosjektets faser:

Planfasen

•    Innmåling av terreng og infrastruktur som grunnlag for prosjektering
•    Etablering av fastmerkenett og kontroll av dette
•    Kontroll og korrektur på plantegninger, 3D-modeller og kontraktens prosesser
•    Organisering av dataflyt og arbeidsrutiner mellom entreprenør, byggherre og prosjekterende i prosjektet
•    Innhenting, koordinering og transformasjon av nødvendig eksisterende digitalt grunnlag

Byggefasen

•    Målebrevskontroll og sluttoppgjør med utførende entreprenør
•    Utfører geometrisk kontroll for å sikre at det bygges i henhold til kontraktens toleranser
•    Oppfølging av utførenes dokumentasjon og FDV
•    Kontroll av plandata fra prosjekterende rådgiver
•    Gjennomføre Geomatikk-møter for å optimalisere dataflyt og samarbeid mellom prosjektets parter
•    Periodevis dokumentasjon av anlegg ved hjelp av flyfoto, overflatemodeller samt bildebobler fra drone og bakkenivå
•    ProsjekteringKontraktsoppfølging
 
Drift og vedlikehold

•    Leveranse til NVDB og FKB
•    Som bygget
•    Skanning/innmåling av ferdigstilt anlegg
•    Leveranse til kabelaktører, kommuner ol.

 
Vi tilbyr tjenester både til utførende entreprenører og byggherrer. Ta kontakt med Vegard Bruer dersom du har spørsmål om våre konsulenttjenester.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester Scan Surv

 
 

RELATERTE SIDER:

Økern
RV150 Ulven - Sinsen (Ring 3)

Detaljmålinger
Detaljmålinger