Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Laserskanning og 3D-modellering

Vi lager nøyaktige og detaljrike modeller effektivt med bakkebasert laserskanning av nåværende situasjon. Vi samler også data ved hjelp av laserskanner på ryggsekk og andre bevegelige plattformer, les mer om Mobile Mapping.

Med en laserskanner produseres det alltid en punktsky, og ved behov brukes denne til å lage en 3D-modell. Begge deler er georefererte og målestokksriktige, slik at det kan tas nøyaktige absolutt mål i dem. Punktskyen egner seg godt til visualisering og videre foredling, og kan f.eks leveres på LAS-, PTS- eller XYZ-format. Om det ønskes kan punktskyen inneholde intensitetsverdier eller farge-verdier, for en mer realistisk visualisering.


 • Laserskannet fabrikk

  Eksteriør

 • Laserskannet fabrikk

  Eksteriør

 • Laserskannet fabrikk

  Gjennomsiktig

 • Laserskannet fabrikk

  Tverrprofil

 • Laserskannet fabrikk


Fra punktskyen modelleres en 3D-modell, med ønsket detalj- og BIM-nivå, se figurer over. Dette kan være store grove konstruksjoner som tunnelkonturer, eller små detaljer som pynten på en fasade. Informasjon kan ilegges de digitaliserte objektene, f.eks rørtype, produsent, temakode, stolpenummer, infrastrukturtype og mye mer. Dette gjør dataene veldig godt egnet for videre behandling og prosjektering i et BIM, CAD eller GIS miljø, som Revit, AutoCAD eller ArcGIS. Veldig mange verktøy gir i dag mulighet for å jobbe med informasjonen i slike 3D-modeller, samt bruke punktskyer for visualisering.

laserskanning linjer med metadata
En 3D-modell av denne typen er ofte et uvurderlig verktøy når en skal tilpasse nye inngrep til eksiterende situasjon. Dette gir arkitekter mulighet til å jobbe videre på en nøyaktig Revit-modell, på denne måten kan de nye løsningene gå sømløst inn i de gamle. Prosjekterende på veg og bane kan jobbe med en detaljrik modell med ønsket metadata, da finner en den beste løsningen effektivt, og unngår misforståelser. Samtidig kan punktskyen hentes frem for å vise løsningen i et større og mer naturtro bilde.

Scan Survey benytter en Leica P50 og P20 Laserskannere, som sender og mottar opptil 1 million punkter i sekundet. Dette gir en 3-Dimensjonal avbildning av alt laseren treffer, og en får samlet veldig mye data på kort tid i felt. Scan Survey har lang erfaring med terrestrisk laserskanning. Vi har hjulpet arkitekter med skanning av store bolig og næringsbygg, universiteter, trange loft og verneverdige fasader. Prosjekterende har fått modeller av lange tuneller, store jernbanestasjoner, kaier, bygater, mørke kulverter og gamle råsprengte vannkraftverk. Det er utført geometriske kontroller av lange peler, store betongtunneler, råbygg og bruer på vegne av byggherrer. Landskapsarkitekter har vi hjulpet med visualisering og innmåling av parker og skogsområder, slik at nye inngrep flyter perfekt inn i dagens vegetasjon.

Har du vår neste utfordring? Ta kontakt med Stine Røsjorde Lund for en hyggelig prat!

 

 • Mønstring av utstyr

  Noe av laserskanningsutstyret, før skanning av et gammelt råsprengt kraftverk

 • Mobilisering for arbeid i høyden

 • Operasjon av laserskanner

  Her er laserskanner montert på brakett

 • laserskanning i krevende omgivelser

  Med pågangsmot, vilje og mye erfaring finnes det alltid en løsning på utfordringene