Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Kartlegging og Oppmåling med RPAS/DRONE

RPASScan Survey AS tilbyr kartlegging med RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), også kalt drone, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Dette er et effektivt målesystem som mobiliseres raskt. Typiske prosjekter er anleggsområder, deponier og pukkverk der hensikten er masseberegninger eller terrengmodeller for prosjektering.

Fotogrammetri

RPAS/dronen kan rigges med forskjellige type kameraer og sensorer. Kameraet tar bilder med stor overlapp som så etterprosesseres med fotogrammetrisk programvare for å få en detaljert beskrivelse av overflaten.  Resultatet fra beregningene er en georeferert punktsky som gir grunnlaget for å produsere en TIN-modell. Punktskyen har punkttetthet på 25-400 punkt pr kvadratmeter, avhengig av flyhøyde, beregningsparametere osv. TIN-modellen kan leveres på flere forskjellige format avhengig av hva kunden ønsker.  I tillegg kan det leveres detaljerte ortofoto som har GSD (bakkeoppløsning) på ca 2-20 cm, avhengig av flyhøyde og ønsker fra kunde.

Kamera og sensorer

Scan Survey benytter både fixed wing (fly) og multicopter som platform. RPAS-fixed wing er et lite fly av karbon og lette materialer som vi har tilpasset til vårt bruk. RPAS-multicopter er en helikopterdrone med 4 eller 8 motorer. Multicopterene har gyrostabilisert kamera som kan tiltes opp og ned for bilder og video både over og under konstruksjoner. Om bord er det montert navigasjonsutstyr for å kjøre på autopilot, samt at det kan flys manuelt. Vi benytter forskjellige droner, kamera og linser avhengig av typen oppdrag. Vi har god erfaring med forskjellige type sensorer, og benytter derfor det som alltid er best til det spesifikke oppdraget.

Godkjent RPAS operatør

Scan  Survey AS har egen operasjonsmanual, og operatører for RPAS-operasjoner godkjent av Luftfartstilsynet, samt forsikringer til RPAS-operasjoner.

Punktsky fra drone

Bildet viser punktsky fra en droneflyvning/RPAS-operasjon og hvis man fører musepekeren over bildet vil en generert TIN-modell komme til syne. Ta gjerne kontakt om bruk av RPAS/drone til ditt prosjekt.
 

Relaterte sider:

Punktsky av langøyene - scan survey
Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

E18_Langangen_lite
Terrengmodell