JPG_9226

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)


  Oppdragsgiver:
Leverandør:
Prosjekt:
Kontraktsperiode:
Prosjektkostnad:
Statens Vegvesen Region Øst
Scan Survey AS
RV 150 Ulven - sinsen (ring 3)
2008 – 2015
3,8 mrd kroner

Scansurveys oppdrag

Bistand i byggeledelsen 
Oppfølging av entreprenør
Oppfølgning av prosjekterende konsulent

 • Oppfølgning av drift
 • Målebrevskontroll /  sluttoppgjør
 • Geometrisk kontroll
 • Kontroll av prosjekterende konsulents leveranser
 • Sluttdokumentasjon, forvaltning av kartdata til NVDB/FKB

Prosjektet skal bygge:
 • 1830 meter fjelltunnel
 • 1300 meter betongtunnel
 • 9,5 km veg på overflaten
 • 2,6 km gang- og sykkelveg
 • 2,1 km kollektivfelt
 • 232 meter ny T-baneperrong (Økern T-banestasjon)
 • 10 rundkjøringer
 • 2 underganger for gang- og sykkelveg

Annet:

 • Pilotprosjekt innen 3D-prosjektering
 • Første prosjekt med prosjektering med Novapoint DCM19
 • Fokus på trafikksikkerhet og effektiv trafikkavikling