Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16_Slomarka_Kongsvinger_2

E16 Slomarka – Kongsvinger


  Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Leverandør:
Kontraktsperiode:
E16 sLOMARKA - KONGSVINGER
Statens Vegvesen
Scan Survey AS
2012 - pågående

Scan surveys oppdrag

 • Byggherrestøtte
 • Etablering av terrengmodell ved bruk av flybåren laserskanner (LIDAR) i kombinasjon med landmåling. Både til prosjektering og underveis i byggefasen
 • Kontroll av deponier, med blant annet bruk av drone/UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
 • Mengdekontroll
 • Fastmerkekontroll
 • Utsetting i forbindelse med forarbeider
 • Innmålinger for arkeologi
 • Geometrisk kontroll av utførte arbeider
 • Kontroll og overlevering av ferdigveisdata til NVDB og FKB


Prosjektbeskrivelse

 • E16 Slomarka – Kongsvinger.
 • 16,5 kilometer, fire felts motorvei inkludert sideveisprosjekter.
 • 740 meter lang bru over Glomma, bygd med framskyvingsmetoden.

Delt i tre store entrepriser:

 • Entreprise 1 strekker seg fra Gulli til Kurudsand i Kongsvinger kommune. Strekningen er 4,7 kilometer lang og inkluderer omlegging av fylkesveg 175, rundkjøring ved Stømner med lokalveier. I tillegg skal Eidemsgate i Kongsvinger utbedres for bedre fremkommelighet.
 • Entreprise 2 strekker seg fra Fulu i Sør-Odal kommune til Gulli i Kongsvinger kommune. Strekningen er ca 2,3 kilometer lang hvor den viktigste delen er en 740 meter lang firefelts bru med midtdeler, over Glomma. I tillegg til brua og ca 1,5 kilometer firefelts motorvei, bygges det et toplanskryss. Samt omlegging av dagens E16.
 • Entreprise 3 går mellom Slomarka og Fulu i Sør-Odal kommune. Strekningen er ca 10 kilometer lang. Det bygges to toplanskryss og fire overgangsbruer. Samt tre bruer i linja.RELATERTE SIDER:

Grunnlagsnett
Grunnlagsnett

Detaljmålinger
Detaljmålinger

Kontraktsoppfølging
Kontraktsoppfølging