E16_Slomarka_Kongsvinger_2

E16 Slomarka – Kongsvinger


  Oppdragsgiver:
Leverandør:
Prosjekt:
Kontraktsperiode:
Statens Vegvesen
Scan Survey AS
e16 sLOMARKA - KONGSVINGER
2012 - pågående

Scansurveys oppdrag

 • Byggherrestøtte
 • Etablering av terrengmodell ved bruk av flybåren laserskanner (LIDAR) i kombinasjon med landmåling. Både til prosjektering og underveis i byggefasen
 • Kontroll av deponier, med blant annet bruk av drone/UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
 • Mengdekontroll
 • Fastmerkekontroll
 • Utsetting i forbindelse med forarbeider
 • Innmålinger for arkeologi
 • Geometrisk kontroll av utførte arbeider
 • Kontroll og overlevering av ferdigveisdata til NVDB og FKB


Prosjektbeskrivelse

 • E16 Slomarka – Kongsvinger.
 • 16,5 kilometer, fire felts motorvei inkludert sideveisprosjekter.
 • 740 meter lang bru over Glomma, bygd med framskyvingsmetoden.

Delt i tre store entrepriser:

 • Entreprise 1 strekker seg fra Gulli til Kurudsand i Kongsvinger kommune. Strekningen er 4,7 kilometer lang og inkluderer omlegging av fylkesveg 175, rundkjøring ved Stømner med lokalveier. I tillegg skal Eidemsgate i Kongsvinger utbedres for bedre fremkommelighet.
 • Entreprise 2 strekker seg fra Fulu i Sør-Odal kommune til Gulli i Kongsvinger kommune. Strekningen er ca 2,3 kilometer lang hvor den viktigste delen er en 740 meter lang firefelts bru med midtdeler, over Glomma. I tillegg til brua og ca 1,5 kilometer firefelts motorvei, bygges det et toplanskryss. Samt omlegging av dagens E16.
 • Entreprise 3 går mellom Slomarka og Fulu i Sør-Odal kommune. Strekningen er ca 10 kilometer lang. Det bygges to toplanskryss og fire overgangsbruer. Samt tre bruer i linja.