E16 Sandvika_Wõyen

E16 Sandvika - Wøyen


  Oppdragsgiver:
Leverandør:
Prosjekt:
SCAN SURVEYs kontrakt:

Kontraktsperiode:
Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Scan SUrvey AS
Byggeplan E16 Sandvika - Wøyen
Landmålingstjenester og TIN-modellering av terrengoverflate
2012-pågående

Scansurveys oppdrag

Etablering av fastmerkenett i henhold til Geodatanormens grunnlagsnett klasse II
Detaljmålinger av eksisterende situasjon
Skanning og modellering av Kjørbotunnelen
Terrengmodell generert fra punktsky (flyskanning), innmålinger og som bygget data
Innmåling av fjell i dagen for modellering av lag i grunnen
Utsetting av borpunkter
Transformasjon av grunnlagsdata UTM32<>NTM10
Innmåling av eksisterende VA-anlegg

Prosjektbeskrivelse

Ny firefelts motorveg fra Sandvika til Wøyen på ca 3,5km. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner (2011).