Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Referanser

Referanser

Scan Survey gjennomfører oppmåling for små og store byggeprosjekter, etablering av digitale terrengmodeller for samferdselsplanlegging samt etablering av fastmerker og analyse av geodetiske nett. Menyen på venstre side viser et utvalg av prosjektene vi jobber med.NOEN AV VÅRE REFERANSEKUNDER

aas-jakobsen Cowi Vianova  


Sporveien
 
Rambol Statens_vegvesen_liten  
Statsbygg sweco Oslo_kommune  
Banenor

Multiconsult  
NGI Norconsult asplan-viak  
Hydro Structor
equinor-logo-4F607719D3-seeklogo.com
 
NVE VSO EFLA  
AF_liten Geovita Verkis