Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Grunnlagsnett

Stativ_grunnlagsnett

Scan Survey AS har siden oppstarten i 1989 erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett. Alle våre landmålere har kunnskap og erfaring med å etablere grunnlagsnett. Typiske prosjekter er; samferdsel herunder veg, jernbane, T-bane, trikk samt tunnel, bygg, utomhusplaner, bevegelseskontroller og setningsnivellementer. Våre kunder er både byggherre og entreprenører.

Prosjekter med høye krav til nabonøyaktighet er avhengig av et homogent fastmerkenett for å kunne gjennomføres i henhold til gitte standarder og toleranser. Vi har et stort fokus på at det geodetiske nettet skal fungere som en rød tråd i gjennom prosjektet og gi entydig sammenheng mellom terrengmodell, prosjektering, utsetting for bygging, geometrisk kontroll og som bygget dokumentasjon.

For etablering av fastmerkenett som grunnlag for mindre terrengmodeller benyttes skreddersydde arbeidsrutiner og egenutviklet programvare med fokus på effektivitet, kvalitetssikring og sporbarhet. Grunnlagsnettene sikres for å vare hele prosjektene i gjennom og består gjerne av prismebolter montert i fjell eller stabile faste konstruksjoner.

Ved prosjekter med større geografisk utstrekning benyttes gjerne vektorer fra statiske GPS-målinger. Kombinert med trigonometriske målinger med totalstasjon så sikres et omfattende grunnlagsnett også høy nabonøyaktighet. For optimale høydeoverføringer så kan grunnlagsnettet i tillegg nivelleres.

Scan Survey AS har en spesialtilpasset utstyrspark med mange GPS-mottakere, polygonsett, stativer og totalstasjoner. Gjennomarbeidede rutiner og kvalifiserte medarbeidere gjør at vi kan mobilisere og utføre store fastmerkemålinger svært effektivt.


 

RELATERTE SIDER:

E16 Sandvika-Wøyen
E16 Sandvika - Wøyen

Kolsåsbanen
Kolsåsbanen