Steffen_Fleischer

Steffen Fleischer

Oppmålingsingeniør
Mobil:
47 37 02 66

Steffen Fleischer

Ansatt i Scan Survey siden 2006. Utdannet landmålingsingeniør fra Tyskland. Steffen jobber med oppfølging av samferdselsprosjekter i plan-, bygge- og sluttoppgjørsfasen som omfatter f.eks. stikningsdata-, geometrisk- og mengde kontroll og kontraktsoppfølging for byggherre. Har erfaring med håndtering av 3d modeller, målebrev og As Built leveranse både til forskjellige kabel- og ledningseiere og NVDB/FKB.