Morten Taraldsten Brunes

MTB_lys

Morten Taraldsten Brunes

Sivilingeniør
Mobil:
41 65 97 40

Morten Brunes

Morten ble ansatt i Scan Survey i 2014, og fullførte sin mastergrad ved NTNU i 2009.

Han har flere års erfaring med ulike mobile mapping systemer, både bil- og ryggsekkbaserte plattformer og fra ulike produsenter. Erfaring fra små og store oppdrag av ulik type, samferdsel som vei, tunnel, jernbane og t-bane, innendørs skanning med ryggsekk (SLAM), linjekartlegging av ledningstraseer, parker, asfaltanalyse, termografering og andre typer oppdrag som laserskanning av alpinbakker for TV-produksjon.

Morten har ansvar for vedlikehold og utvikling av produksjonsrutiner i felt og kontor, oppfølging og utførelse av oppdrag, og følge med på utviklingen i markedet og ny teknologi.