Håkon Berg Lofthus

Bil-Håkon_SV

Håkon Berg Lofthus

Sivilingeniør
Mobil:
909 23 644

909 23 644

 

Håkon Berg Lofthus er ansatt i Scan Survey fra mai 2018. Han har en mastergrad i Geomatikk fra NMBU på Ås. Håkon utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og anleggsstikking, hvor han har arbeidserfaring fra ansettelse i annet oppmålingsfirma, i tiden etter bestått bachelorgrad i Geomatikk fra NMBU.