GK_lys

Geir Kelly

Oppmålingsingeniør
Mobil:
92 80 85 50

Geir Kelly

Ansatt i Scan Survey fra 2005. Utdanning innen GIS fra Høgskolen i Ålesund. Geir produserer digitale terrengmodeller som grunnlag for prosjektering og utnytter effektiv datafangst med totalstasjon og RTK-GPS.