Erik_Skobba

Erik Skobba

Oppmålingsingeniør
Mobil:
90 77 71 40

Erik Skobba

Ansatt i Scan Survey fra 1995. Utdanning innen kart/oppmåling ved Rud videregående skole. Erik har GIS spisskompetanse på veganlegg, herunder kvalitetskontroll av plandata, mottak, systematisering og kvalitetssikring av "som bygget" fra entreprenører.