Are Jo

Are Jo Næss

Sivilingeniør
Mobil:
97 95 40 97

Are Jo Næss

Ansatt i Scan Survey fra 2012. Mastergrad i Geomatikk fra UMB på Ås. Are utfører geometrisk kontroll, mengde og målebrevskontroll. Han utfører også fastmerkemåling og etablering av digitale terrengmodeller med RPAS(drone) og fotogrammetri. Are har god erfaring fra store samferdselsprosjekter.