Andreas Muri

Andreas_Muri_temp1_SVjpg

Andreas Muri

Prosjektleder
Mobil:
48 19 41 42

Andreas Muri

Andreas Muri ble i mars 2018 ansatt i Scan Survey. Han har utdanning fra NTNU med allsidig kompetanse og erfaring innen økonomi, digitalisering etc. Andreas sine kunnskaper kommer godt med i planlegging og organisering av større prosjekter. Blant annet leder han planlegging og utføring av setningsnivellement i Bane NORs prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad. Hele 800 bygg blir overvåket, og Andreas benytter GIS-databaser for å håndtere den store mengde informasjon som vil bli samlet inn gjennom mange år.