Karina_Borlaug

Karina IngebORG Brorstad Borlaug

Oppmålingsassistent
Mobil:
95 76 54 00

Karina Ingebord Brorstad Borlaug

Ansatt i Scan Survey siden 2009. Karina er ferdig med 1. året på UiO hvor hun studerer bachlor i Elektronikk og Datateknologi. For tiden jobber hun kun i ferier.

Karina har god rutine i betjening av totalstasjoner, nivellering, samt koding med SOSI temakoder. Karina foretar også selvstendige oppdrag.