HR_lys

Helge Rafaelsen

Oppmålingsassistent
Mobil:
91 53 85 39

Helge Rafaelsen

Ansatt i Scan Survey siden 1992. Helge har lang erfaring i betjening av totalstasjoner og GPS. Helge foretar også selvstendige oppdrag, og har god erfaring fra OL-anleggene på Lillehammer, etablering av fastmerkenett ved alle Oslo Sporveiers trikke- og t-banelinjer, Gardermobanen, Bybanen i Bergen og Barcode i Oslo.